O projekcie

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie od 01.02.2001 r.

Zapewnia wsparcie między innymi osobom z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczającym do  placówek edukacyjnych prowadzonych przez PSONI Koło w Staszowie. W ORD jest zatrudniona specjalistyczna kadra: oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy. Zajęcia prowadzone są w Staszowie, ul. Rytwiańska 23 oraz w Kurozwękach, ul. Szydłowska 10.

Od 01.04.2024 r. PSONI Koło w Staszowie rozpoczęło realizację  I okresu finansowania projektu współfinansowanego ze środków PFRON pod nazwą ,,Ośrodek Rehabilitacji Dziennej szansą na wszechstronny rozwój – edycja II”, obejmującego trzy okresy finansowania.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.

Całkowite koszty projektu: 2 195 311,47 zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 2 170 677,46 zł

Wkład własny PSONI: 24 634,01 zł

Data podpisania umowy: 14.05.2024 r.

Więcej informacji o projekcie  można uzyskać kontaktując się z koordynatorem projektu – tel. 15 864 37 09.

Obecnie trwa I okres finansowania projektu, w którym bierze udział 40 osób, w tym:

– 35 osoby to dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie oraz dzieci z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie,

– 5 osób – dzieci i młodzież do 16 roku życia z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, których rodzice są członkami PSONI Koło w Staszowie.

Całkowite koszty I okresu finansowania projektu: 676 459,33 zł

Kwota dofinansowania I okresu finansowania projektu ze środków PFRON: 668 851,06 zł

Wkład własny PSONI w I okresie finansowania projektu: 7 608,27 zł

Harmonogram działań w ramach projektu:

działanie termin realizacji
Rekrutacja beneficjentów projektu kwiecień 2024 r.
Diagnoza funkcjonalna kwiecień 2024 r.
Opracowanie IPD kwiecień 2024 r.
Realizacja IPD kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.
Zakup pomocy i materiałów do zajęć kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.
Ewaluacja IPD marzec 2025 r.
Cykliczne spotkania Zespołu Terapeutycznego kwiecień 2024 r., lipiec 2024 r., grudzień 2024 r., marzec 2025 r.
Promocja projektu kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.
Monitoring projektu kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.
Obsługa administracyjna kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.
Podsumowanie realizacji projektu marzec 2025 r.
Skip to content