O projekcie

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie od 01.02.2001 r.

Zapewnia wsparcie między innymi osobom z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczającym do  placówek edukacyjnych prowadzonych przez PSONI Koło w Staszowie. W ORD jest zatrudniona specjalistyczna kadra: oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy. W chwili obecnej zajęcia prowadzone są w Staszowie, ul. Rytwiańska 23 oraz w Kurozwękach, ul. Szydłowska 10.

Od 01.04.2022 r. PSONI Koło w Staszowie rozpoczęło realizację  II okresu finansowania projektu ,,Ośrodek Rehabilitacji Dziennej szansą na wszechstronny rozwój” . Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Całkowite koszty projektu: 499 236,09 zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 474 274,29 zł

Wkład własny PSONI: 24 961,80 zł

W celu  przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia PFRON zwiększył dofinansowanie projektu o 68 810,21 zł.

Całkowita wartość projektu: 568 046,30 zł

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 543 084,50 zł

Wkład własny PSONI Koło w Staszowie: 24 961,80 zł

Więcej informacji o projekcie  można uzyskać kontaktując się z koordynatorem projektu – tel. 15 864 37 09.

W II okresie finansowania projektu bierze udział 48 osób, w tym:

– 42 osoby to dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie oraz dzieci z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie,

– 6 osób – dzieci i młodzież do 16 roku życia z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, których rodzice są członkami PSONI Koło w Staszowie.

Harmonogram działań w ramach projektu:

działanie termin realizacji
Rekrutacja beneficjentów projektu kwiecień 2022 r.
Diagnoza funkcjonalna kwiecień 2022 r.
Opracowanie IPD kwiecień 2022 r.
Realizacja IPD kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
Zakup materiałów do zajęć kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
Ewaluacja IPD marzec 2023 r.
Cykliczne spotkania Zespołu Terapeutycznego kwiecień 2022 r., sierpień 2022 r., grudzień 2022 r., marzec 2023 r.
Promocja projektu kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
Monitoring projektu kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
Obsługa administracyjna kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
Podsumowanie realizacji projektu marzec 2023 r.
Skip to content