Formy wsparcia

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oferuje zajęcia, dla 45 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Formy wsparcia:

– terapia ruchowa

cel:  rozwój sprawności fizycznej warunkującej wzrost samodzielności i poprawę funkcjonowania w codziennym życiu,

– terapia zaburzeń mowy i komunikacji językowej

cel: wzrost umiejętności w zakresie nadawania i odbioru mowy umożliwiających samodzielne porozumiewanie się z otoczeniem w sytuacjach codziennych,

– terapia zaburzeń funkcji poznawczych

cel:  rozwój elementarnych procesów poznawczych uwagi, percepcji, pamięci,

– aktywność twórcza

cel: rozwój aktywności twórczej  dzięki wyrażaniu siebie w ekspresji twórczej plastycznej i muzycznej,

– trening pedagogiczny

cel: usprawnienie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

Skip to content