Aktualności
lut 18

Zwiększenie dofinansowania

W celu  przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia PFRON zwiększył dofinansowanie projektu ,,Ośrodek Rehabilitacji Dziennej szansą na wszechstronny rozwój”, umowa  nr  ZZO/000093/13/D z dnia 21 kwietnia 2021 r. (II okres finansowania), termin realizacji 01.04.2022 r.– 31.03.2023 r. o 68 810,21 zł.

Całkowita wartość projektu: 568 046,30 zł

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 543 084,50 zł

Wkład własny PSONI Koło w Staszowie: 24 961,80 zł

Skip to content